Alokal

Zo stránky Kukopédia
Bežný priebeh chronického alokálizmu
Chronický alokálizmus môže určitým jedincom spôsobovať LEN

Alokal (alokál, hovnokal alebo taktiež nazývaný medový hrniec) je hovnodiera, kde mnoho perspektívnych Janov trávi svoje najlepšie roky.