Bezjebko

Zo stránky Kukopédia

Bezjebko je opak Jebka. Inak povedané, aj 'Geňo' (prichádzač).

-AK TOTO ČÍTAŠ, MôŽE BYŤ UŽ NESKORO- Ty sám si...