Internet

Zo stránky Kukopédia

Taká vec, ktorá sa vymkla z rúk a teraz je z nej presný opak toho, ako to, čím bola pôvodne zamýšľaná byť. A hlavne, ako[1] to malo všetko fungovať-

  1. Bez kontroly, regulácie, obmedzení...