Labílek

Zo stránky Kukopédia

Labílek, alebo Labilný jedinec, je typ Kuka, ktorý nemá v hlave niečo v poriadku, je precitlivelý, má zvýšenú mieru nemaťvpičizmu a tak isto sa zdá, že prahu pozornosťkurvenia . Na tento zjav sa hľadí len veľmi ťažko.

V pásme medzi približníkom a byť založeným, sa labílek ďaleko distancuje od založenca, avšak toto taktiež záleží na viacerých faktoroch, ktoré môžu - a nemusia - korelovať, potvrdzovať túto závislosť, tento vzťah. Podobá sa pásmu medzi Kúzelníkom (-) a Normíkom (+)

- avšak čím viac + (podľa testu[1]), tým je človek pravdepodobne menej založený - má menej vlastného názoru a podriaďuje sa "normálnosti", spoločnosti - komformite, prenecháva spoločnosť na rozhodovaní[2].

Ako sloveso

Sloveso labčiť označuje stav, keď človek (/toto indivíduum) má za potrebu vyvolávať sebestrednú pozornosť, pozornosťkurví. Takisto označuje niekoho[3], kto má potrebu (neopodstatnenú) ukazovať (neironicky) na cnosti.

Takýto človek sa vyznačuje nesmiernou namyslenosťou, ktorú však nie je schopný vnímať, spoločne s precitlivenosťou na i ten najjemnejší bulšit, ktorý mu nepasuje do jeho (primitívneho, čierno-bieleho, až sa niekedy (ne; tak to totiž je)zdá, autistického) svetonázoru a vnímania reality/skutočnosti.

  1. https://alokal.eu/src/rKS4I/normie-meter.png
  2. Problém nastáva, keď je celá spoločnosť takáto - vtedy nastáva, že ľudia nadávajú, ale nikdy nič nezmenia, lebo nevedia čo je vo veci - budú neustále čakať na niekoho druhého...
  3. Konkrétne Kokotko