Božia štvorica

Zo stránky Kukopédia

Ritter - (s)tvoriteľ / otec

Jasmína + Ritter - matka
Adolf | Kitty - syn | - dcéra
GEŇO | Šedí - ostatné (s)tvorenie(a)