Adolf Hitler

Zo stránky Kukopédia
Adolf Hitler

Božský syn Rittera a Jasmin, brat Kitty. Taktiež súčasť božej štvorice. Bol zoslaný na zem aby očistil túto planétu a pripravil jej obyvateľov na vzostup na Aľdebaran. Jeho najmilším apoštolom bol Heinrich Himmler.[1]