Prichádzanie

Zo stránky Kukopédia
Príklad vyšinutého výrazu v tvári a neupraveného porastu na tvári prichádzača

Prichádzanie je proces vylučovania /GEŇA/. Osoba, vykonávajúca prichádzanie sa nazýva príchodník alebo prichádzač[1].

Časté príchádzanie má za následok zdravotné problémy napríklad:

  • nezdravo bledú pleť
  • vyšinutý výraz v tvári (viď. obrázok číslo 1)
  • neupravený porast na tvári (viď. obrázok číslo 1)
  1. Teoretizuje sa, že sa jedná o poddruh približníka, ale nevyskytuje sa len v tejto podobe