Založenosť

Zo stránky Kukopédia

Pojmom založenosť (z angl. based) sa označuje schopnosť človeka, ktorá sa prejavuje tým, že nie je Jebko, ako napr. taký Približník, či, ak sa to preženie, Prichádzanie.

Mohli by sme povedať, že sa vyznačuje schopnosťou vytvoriť si vlastný názor[1] a držať sa ho, prípadne, v obraze faktov ho adekvátne zmeniť tak, aby sme nevyzerali ako Kokotko pred ostatnými.

  1. Čo je presný opak približníka